Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tyd te mógen betaalen, naar maate h:t de voorhanden zynde penningen D'Z3Lét!!:

X na voorgaande deliberatie goedgevonden, in het Committé tot de Lamme ut nadere examinatie der Papieren van den geweezen Raad-Penfionaris van examinatk der

van St! Pw 1 ^ Burger B°elaait' diS in het Comnmé Papi TvaT van Armeen Welzyn is overgegaan, by deeze te benoemen, den Fan de SpZel Burger Lamme, waar van hem Extraél tot zyn narigt zal worden gegee- P ë

D e Prefident heeft de Vergadering ten half elf uuren wfrhpirlpn *m «t«

ue menigvuldige zaaken die ter deliberatie ^JT^SS^^ ^journement. joumeerd tegen morgen ogtend ten elf uuren.

Vrydag den 24 April 1795.

Het eerfïe Jaar der Bataaffc&e Pryhdd. Ochtend Vergadering»,

P R sE S I D E, D. J. van Hogendorp.

V 1 C E- P R jE S E S. P. Gevers.

PRESENTIE U S>

F. Stumphius. P. van Zonsbeek, Dirk de Weüle.

I A. W. Swart. I H. van der Souw.

C. C. Schróder,, Snep.

P. Kruyff.

A. H. Brouwer.

PI. Gevers.

D. de Boer^ Sybout Pietersz. Wit. A. van der Dóes, Jr. J. Veenhuyzen. Dirk Claus.

N. van Foreest.

Rrrrrr 2

Sluiten