is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »77 )

Lit. B.

Benodigt aan de Battery de Honpels.

2 Stukken Kanon a 18 pond, met de nodige Ammunitie, i Rooster om Kogels te gloeien, mee de nodige Koolea. a Handmortiertjes, met 150 ftuks ligt Kogels. 4 Water Emmers.

1 Kogelmal a 12 pond.

2 Slonfen of Secreet-Lantaarns. 100 Cardetfen of Druiven a 12 pond. 100 Blikke Doozen.

100 Sunders. 16 Douzyn Gez windpypjes.

Eenig Smeer voor de Stukken. 100 Grasfojen, om de 14 dagen of drie weeken te vernieuwen.'

3 Deekens voor de Conllapels.

1 dito voor de Bombardier, met 2 paar Lakens., 10 Matrasfen voor de Canonniers. . 1 dito voor de Bombardier, met Peuluw, en Uroozak. De Loots van 8 Man Infanterie, te vergrooten tot voor 24 Man tefl iBinften.

In dezelve te bezorgen, de nodige fournitures.

Een kleine Loots van 12 voet vierkant, voor de Bombardier,

En Een dito voor de Officier of Sergeant van de Infanterie, met de nodige fournitures, Stoel en Tafel.

E.n plaats te vervaardigen, voor een Paard, en 't nodige Hooy voor 't zelve, op eene Schelft.

. Lit. C.

Battery aan de Kaap.'

De Beddingen in goede ordre te maaken.

4 Gappen voor de 4 Stukken kanon. ' De twee 6 ponders lager te plaatfen.

Het Wagthuis zoodanig te vergrooten, dat ten minlten 12 Cartonniers en ia Infanteristen, met de nodige Officier en Onderofficiers, permanent aldaar de Wagt zullen kunnen blyven behouden.

De nodige fournitures en kaggels voor dezelve.

Seinpost Kaaphooft.

Alhier is een Stuk op Rolpaard voldoende.

Terwyl aisdan het andere Stuk met de 2 Afuyten, welke nog zeer goed zyn, elders nuttiger kunnen worden geëmployeerd. Ook kunnen de Vuurpylen na elders worden gebragt.

Seinpost ter Heiden»

Alhier is meede een Stuk op Rolpaarden voldoende.

Terwyl alsdan ook het andere Stuk met de 2 Afuyten, wélke nog zeer goed zyn , elders nuttiger kunnen worden geëmployeerd.

Deeze Post behoort, zoo als andere, permanent met Conllapels voorzien te wezen. .'■.-<

Waarop, gedelibereerd zynde, is, zonder refumtie, goedgevonden en verftaan, de Gedeputeerden ter Generaliteit - by

Yy ' dee-

10September *795-