is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404 INDEX.

Kerkelyki Zaaken.

Misfive van de Municipaliteic van Twisk , verzoekende datum pag1,

elucidatie omtrent den by Sententie geremoveerden

Leeraar van Loenen in 1787* en weike Sententie

by Decreet is geannulleerd, doch welke vacaiure

in 1789 reeds weder is vervuld geworden — aan

hun ter befchikking overgelaaten 9 Juny 1795. 741

Request van H. Oly, Predikant te Zwaag, verzoekende

te worden verklaard Emeritus falvo Honore et Sti-

pendio — aan 't Committé van Algemeen Welzyn

om advis - ■ 13 ——• 935

Advis en Refolutie — ——- —H3 Aug. 287

Utfupra van Predikant en Kerkenraad van Nieuwkoop,!

tegen de beroving van een Catechifeer en Kerken |

kamer — Utfupra ■ —— —1—;t5 Juny ' 957

Misfive van de Municipalireit van Nieuw LekkerlandJ

wegens het geweigerd Dankuur door den Predikant

— aan 't Committé van Voorlichting om advis — t— 9S2

Advis en Refolutie • - —.18 1 1054

Nadere Refolutie «—— —— ——19 —— ,09a

Gedimitteerd - ■< ■ ■»' ■ -■ .2.9 July 634

Ampliatie der last aan het Committé van Voorlichting

omtrent alle Kerkelyke Perfoonen 19 }any 1091

Misfive van Kerkenraaden van Groot Waspik, wegens

het beftuur der Kerkgoederen enz. •— aan de Committés van Algemeen Welzyn en Financie om advis 16 —— 1290 Request van Dagevos, van Nieuw Lekkerkerk, ver

zoekende de klagten van de Municipaliteit tegen

hem te declineeren — aan 't Comminé van Voor

lichting om advis • 1 July 3

Utfupra van de Ring van Arkel, om het extraordinair

Stipendium voor 't waarnemen der dienst te Gor

cum — aan 't Committé van Algemeen Welzyn

om advis ■ ■ - ■ > \ 3 —— 50

Rapport en Refolutie ■■ ■ —— 24 m 457

No tul van Giesfen Nieuwkerk, wegens het geweigerd

Dankuur door den Predikant — ter dispofitie aan

't Committé van Voorlichting ——— 7 —— 115

Rapport en Refolutie i 25 526

Request van de Gemeente van Stolkwyk, verzoekende

Do. Groen van Prinfteren te dimitteeren — aan

den Procureur Generaal om advis -— — 13 ■ 240 Advis en Refolutie — —— —— 1 Aug. 16

Misfive van Dagevos — ongeleezen terug gezonden 13 July. 246 Reqoest van Lexmond en Lakerveld; wegens het beroepen van eenen Leeraar — aan 't Committé van

Algemeen Welzyn om advis —— —< 25 —— 457

Utfupra van die van Acquoy, verzoekende te decre

teeren dat Kerkmeefiers niet verpligt zyn aan de

Municipaliteit eenige rekening te doen — Urfupra

Utfupra van den Kerkenraad te Westgraftdyk , tot

herftel uit 't genot van Kerk accys — Utfupra ~ 29 1 598

Utfupra van Kerkmeesteren van Graft , verzoekend, herftel van recht — geperfifteerd by Refolutie van 30 Juny h- — 31 67*

Utfupra van Twisk, over hun bezwaar met twee Pre-, dikanten —■ aan 't Committé van Algemeen Welzyn om advis —— . —1—.— 12 Aug.

Advis tn Refolutie -— 5 Octab. 576

Request