is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*44 l N D E X.

Ksrkéljkt Zaaken.

i

3

1

i

i

] 1

3

1

1

1

i

i

i 3

i

l 1

. 1 1

Communicatie van 't Committé van Algemeene Waak-f datum psg.

zaamheid over twee Leeraars te HiJlegersberg en

Rotteban — en Refolutie i . 5 fan. 1706. I 81

Request van Do. Campen, te Uithoorn, wegéns zyn

Stipendium — aan de Committés van Algemeen

Welzyn en Financie om advis -i ——~ 6 - 82

P^equest van Mynsheeren Land, over de Ouderlingen

en Diaconen — verklaard mere domefticq 7 -

[Vlisfive van Gouda, over den aldaar gewezen Predi fcanr J. W. Busfingh — aan 't Committé van Algemeen Welzyn om advis u - » ,é4

Elequest van Giefen Nieuwkerk, over de Kerkdienaars

enz. — aan de Perfoneele Commisfie om advis — 12 o29

Advis en Refolutie . — « I+ ^ ^

Nader Request _ —_ _ I2 Febr> t|

Advis en Refolutie — 2 Maart 671

Utfupra van Buikfloot, over het begraven 15 Jan.

lequest van de Lagerwaarfche Ring, om het Stipendium van Nieuw Lekkerland — aan 'c Committé

van Algemeen Welzyn om advis — -a 18 Tm -Or

Ufolutie — _ , _ £ J . f1

Jtfupra van Spanbroek, over het luiden der Klókken * 77

enz, — Utfupra —_ Jg

Jtfupra van de Weduwe van Do. Huygens, om ze

ker Stipendium — Utfupra . ■ i

vdvis en Refolutie * , , 2g -péb f

iites van Maasfiuis, over de Kerkrekening — Utfupra) 19 Tan ' l.t

Jecreet ' l ^ febe. J!*

Jtfupra van Opperdoes, over den vöorigen Dominé

— Utfupra — É 12 19 Jan. rl6

lequest van Do. Muylman , te Koedyk, over zyn

plaats als Leeraar te Enkhuyzen — Utfupra —21 3 . rgg

Jtfupra van den Dominé te Wormer, wegens eenl

dispac met de Kerkenraad — Utfupra 1_ ,<7

Jtfupra van de Roomsen Catholyke Kerken te Gouda, ' /

wegens de combinatie ~ Utfupra. _ - - . 2„ . -

Jtfupra van de Gereformeerde Kerkenraad te Wils-

veen, oVer het beroepen van een Leeraar—Ütfüpra 27 1 - k/Cï

^dvis en Refolutie _ 1 J_ ,„ pvu 3

1 r 1 „. n ia reb. oar

jtlupra van Giefen enz. over het eligeeren van Ker-

kenraaden — Utfupra .- , ■ ao t,„ , .

\dvis en Refolutie „ , _ a*

Vlisfive van Opmeer, over het onderhoud Van Kerk

en Pastorie — Utfupra - ■, , _ T„„ „

■» j i-k , ' %o Jan. 78a

lequest van den Ontvanger van t Geestelyk Comp

roir te Brielle, om een Subfidie van ƒ7000- ö- 6

— Utfupra ... . . ycüt

^dvis en Refolutie -s—_ / - . .__ £ J J4/

Vlisfive van Bennebroek , over Dó. M. ten Ap- %'

pel enz. — aan de Committés van Algemeen Wel- 2Cg

zyn en Militaire Zaaken om advis . IO

Jtfupra van Aalsmeer, wegens het beroepen van een sc>

Leeraar — Utfupra ^ _ t "07

Jtfupra van Nieuwerkerk op den Ysfel — Urfupra— u . °

Jtfupra van H. Swavink, gewezen Leeraar te Oude- c03

water, om herfiel in zyne Waardigheid — Utfupra— — . 0

lequest van M. van Vuuren c. f. van Giefeft Ouderkerk ,| „6r

over de kerkenraad— aan de Perfoneele CommisfieHr ^

I i

Req-.:est *