is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IND EX. *4?

Koophandel.

Koophandel e Zeevaart. (Committé van )

Request van de Municipaliteit van Ammatstol» oml datum f pag; aldaar een Waag te mogen oprichten -— aan 'tl Committé van Algemeen Welzyn orn advis —ai Mey 1795* 433

Utfupra van de Municipaliteit van Groot Ammers, verzoekende eene verandering of elucidatie wegens een Art. der Waag Ordonnantie — Utfupra —— I July 3

Aanfchryving aan Kooplieden tot het accepteeren van

Wisfclbrieven 21 ■*•» 398

Generaliteits Rapport wegens eene Nota van den Chargé d'Affaires Pinfot en Bylaag — aan 't Com mitté van Koophandel en Zeevaart om advis — 28 —592

Generaliteits Rapport wegens eene Refolutie van Zeeland, omtrent een onbelemmerden Binnenlandfchen Handel— aan de respeétive Committés om advis— 15 Aug. • 333'

Voordragt van den Burger van der Hoop, tendeerende om by het Fransen Gouvernement fpeciaal onze Commercieele belangen te recommandeeren —■ aan 't Committé van Koophandel om advis ■ 17 < 367

Misfive van Zwammerdam, tot overbrenging der Waag enz. — aan 'c Commkté van Algemeen Welzyn om advis < <- — . ■ 8 Sept. 99

Decreet tégen den invoer van Engels^ch Klipzout— i Oétob. 513

Bericht der respeétive Committés nopens de noodzaak lykheid der bepaaling in de Zoutmanen, en aanfchryving aan Keurmeefters te Dordrecht 10 Nov* sso

Advis en Refolutie ■ ■• ■ — 20 ——* 5

Misfive van Zwammerdam, ever de Waag -— aan 't Commkté van Algemeen Welzyn om advis ra —*■ 254

Advis en Refolutie • >-■ .<■ ,. *»■ i Dec. 785

Utfupra van Ilpendam — Utfupra — ——16 Nov. 337

Utfupra van den Commisfaris van Aller, over het employ van een Huis van Negotiatie aan de O. I Comp. om advis ■ — ——18 ■ " 417

Request van D. Dingemans, om Zout te mogen invoeren aan de Committés van Algemeen Welzyn en Koophandel om advis » - 23 • 529

Advis •■ ■■ -1— - ■■ 15 Dec. 1099

Request van den Koopman Brandligt, over 't haaien

van Cedullen — Utfupra • * 10 ' f005

4 Benoeming der Leden Voeir hetzelve Committé 13 Febr. 239

De Burgers A. Teyler van Hall, Westrik er

Etienne l'Espinasfe in hetzelve Committé benoemd 23 ■ - ^4 De Burgers A. van Eyke en D. C. van Voorst ir hetzelve benoemd > voor zo veel den Boekhandel

De Refolutie tot het converteeren van dit Committé

in een Generaal Committé, uitgefteld tot fti de

aanftaanden week — •> -— aS —— 634 Benoeming der Burgers A. P. van der Kun* C. Lans

en C. J. Branger tot Leden in dit Committé — 13 Maart 327

Utfupra van den Burger Corvef —: —— 20 —■—- 533

Utfupra van den Burger P; Wagtef -—- -— 23 m .592

Utfupra van den Burger S> Cretta **—» *=— 24 ——• 617

Utfupra van den Burger B. H. Müllef — 130 » 734

Utfupra van den Burger J, D. A. Havart -—*•! 1 April 2S

Utfupra van den Burger C. de Vos •—^13 —ats aó8

Q q q 3 Request