Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SURINAMEN, XX. Hooftfi. 2£

Hier hielden wy ftil, om ons gezamentlyk krygsvolk in te wagten, en vooral om aan de achterhoede tyd te geven om aan te rukken, want eenigen van derzei ver foldaten waren twee mylen agter ons. In dien tusfehentyd liepen wy gevaar van in de pan gehakt te worden ; want de vyand, zoo als wy naderhand vernamen,had dit veld omcingeld, zonder dat wy 'er iets van gezien hadden.

Een half uur daar na, verëenigde zig onze legerbende te zamen. Toen kapten wy ons een korten weg door het bosch heen ; en wy waren daar even doorgedrongen , of 'er begon van alle kanten een hevig vuur. De vyand echter deinsde af, en wy trokken voort, tot dat wy op een fchoon veld kwamen, met rype ryst beplant, en een lang vierkant uitmakende, aan welks einde het gehucht der muitelingen zig als een opgaande toneel vertoonde; het was door het lommer van verfcheiden hooge boomen tegen de hitte der zon beveiligd ; en dit alles leverde het treffendst en betooverendst gezicht op, het welk men zig ver. beelden kan. Een onafgebroken vuur, veel naar donderüagen gelykende, duurde meer dan een uur op dit zelfde veld; en geduurende al dien tyd gedroegen zig de Neger - Jagers met zoo veel moed als bekwaamheid: maar de blanke foldaten waren al te driftig, en fchooten mis; ik zag 'er echter veelen B 5 on-

Sluiten