Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 REIZJSNAAR

vrienden, verfche en ingelegde vruchten tot mynen overtocht ontfing. Onder de laatstgemelden vond ik Papaijes, zynde de vruchten van den Papaijen.boom, het wyfj'e namelyk , want het mannetje brengt geene vruchten voort. Deeze boom groeit op tot de hoogte van byna twintig voeten. Zyne itam loopt recht, is vol merg, en door een gryzen fchors omgeven; zyne bladeren maken aan den top een zoort van kroon; zy zyn uittermaten breed, getand, en bedragen Hechts een getal van veertien of zestien. De vrucht groeit dicht by den top, en de bloem geeft eene aangenaame geur van zig. De Papaije, tot haare volwasfenheid gekomen zynde, heeft de grootte en gedaante van een water. meloen ; maar haar vleesch is harder en vaster, en in het begin groen zynde, word zy naderhand geel. Het binnenlte gedeelte van dit vleesch is fponsachtig, zoet, en oneindig vol met korrels. Men fnydt deeze vrucht in verfcheiden ftukken, wanneer zy volkomen ryp is; dan laat men ze koken, en zy heeft de zelfde fmaak als Engeljche raapen; maar men bedient 'er zig voornamelyk van, om ze in fuiker in te leggen, wanneer ze nog jong is, te gelyk met haare bloemen , die zeer geurig en zeer gezond zyn. Men had my ook ingelegde Gember gezonden; deeze is de wortel van een zoort van tiet, het welk nooit

hoo.

Sluiten