Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFTSTUK KEN. vh TWEEDE AANHANGZEL,

O F

BESCHR.YVING 'DER VOLKPLANTING VAN CA YEN NE.

I. HOOFTSTUK.

Aardrykskundige Befchryving van Franscli Guiana . . . • . Bladz. 189,

ÏL HOOFTSTUK.

Lucht s-gefleldheid in Fransch Guiana- 21sj

III. HOOFTSTUK.

Gejchiedkundige opgaave , betrekkelyk Fransch Guiana . . 218.

IV. HOOFTSTUK.

Bevolking van Fransch Guiana . • 235. V- HOOFTSTUK. Zeden en gewoonten der Indianen. 247;

VI. HOOFT-'"

Sluiten