Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

GEBOUWEN.

A. Dat Vestingwerken, Magazijnen, Admira* liteiten, Scheepstimmerwerven, Molens, Dij* ken, en andere Werken de opmerking van kundigen verdienen, en derzelver bewondering en goedkeuring zullen wegdraagen.

V. Maar alles vervalt immers : 't getal der Inwooners in alle Steden vermindert?

A. Zwijg toch hiervan : want het is eene treurige aanmerking, dat geene Steden, dan al. leen Dordrecht en Schiedam, fchijuen vergroo» ting noodig te hebben.

UITVINDINGEN.

Uitvinders en hunne Konflcn. Bekenden en onbekenden.

V. Mag Holland op fchoone Uitvindingen roemen ?

A. Ja, en de naamen der Uitvinders mogen wij niet vergeeten. Zie er hier eene Lijst van.

L. J. Koster 't Boekdrukken.

}. Fabricius de Zonsvlakken.

C.

Sluiten