Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERD AM. 95

V. Wat is er onaangenaam ? A. Dat het brakke water in de graften, verergerd door de ingeworpen vuiligheden , des zomers , veel ftanks geeft , 't geen men t.iet kan verminderen, dan door ander brak, doch versch water in te laaten. V. Dat geeft ongezondheid? A. Zekerlijk, een nevel, die de ftad meest overdekt, brak water en ftank zijn oorzaak , dat Vreemdelingen de lucht aldaar niet wel verdraagen kunnen. V. Anderen leeven er egter gezond? A. Ja, er zijn veele fchoone luchtige graften, die de welvaart zeer bevorderen ; maar ook te veel enge fteegen; doch de zindelijkheid en de veelvuldige beweeging houden duizenden gezond.

V. Wat is er onlangs gedaan, om in 't ontbreekend water te voorzien?

A. De Regeering heeft onlangs groote bakken, die het anders verlooren gaande regenwater ontvangen, laaten maaken, 't geen men, bij een naderend gebrek, zal verkoopen.

V. Maar, als ik Amfterdain als eene {ito* delftad befchouw?

A. Schoon het waar zij, dat zo veele wate« ren, aan alle zijden, den aanvoer van alle din* gen

Sluiten