Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A C li E L A U s. *

voorname lieden, ook uit het gellagt van Herodes, verzeld werd.

Vr. Viel er ook iets bijzonders in zijn afwezen voor ?

Antw. Sabinus, de Landvoogd van Syrië, ging in dien tijd naar Jeruzalem, om de goederen te zien , die Herodes aan Augustus gemaakt hadde, doch de ambtenaars, die vat» Archelaus last hadden, weigerden die over te geven, tot er nader bevel van Augustus zou gekomen wezen, en dit werd Archelaus zeer ten kwade geduid.

Vr. Werd hij dan te Romen niet wel ont« vangen ?

Antw. Zijn broeder Antipas sdoor zijne moeder aangellookt, wierp zich tegen hem op, en zogc te bewijzen, dat een vroeger testament, waar bij hij, en niet Archelaus, tot opvolger van Herodes verklaart was, behoorde gevolgd te worden. Ook werd hij van zijn tegenpartij beklad, om dat hij , in het laatst oproer, zoo veel Joden door zijn krijgsvolk gedood, en reeds koningiijke magt , zonder het goed» vinden van Augustus, uitgeoefend hadde.

Vr. Hoe liep het mee deze zaak af?

Antw. Zij werd te Romen eenigen tijd op d« As hn'

Sluiten