Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A R N H E M. $$

V. Mug ik niet van het een en ander wat me r in het bijzonder hooren?

A. W.j moeten kort zijn. De grocte kerk is fchoon en luchtig. Haar hooge toren is bij uitttek fraai, en heeft een van de beste klokkefpellen.

V. Is er niers bijzonders in te zien? A Buiten een uitmuntend orgel, niets, dan een oud praalgraf van Hertoch karei, va» eg mond van 1538# kostelijk ttaar den fmaak van dien tijd. Ook noch eenvoudige graftee. kens van sasbout, leoninus, en goris, lieden vermaard in de historij der letteren , of in die van het vaderland. Het laatfta is eenvoudig ftaai.

V. En wat zijn de andere kerken alhier? % A. Zij hebben niets bijzonders. Alleen is het zonderling , dat de Janskerk noch aan de Rid*. ders van Maltha toebehoort, en door dezelve» wat bet lichaam der kerke betreft, onderhou* den wordt,fchoon de Hervormden ze gebruiken.

V. Is er aan bet hof van de oude Hertogent noch iets te zien ?

A. Het is een groot, ouderwets gebouw. Mij7 valt niets bijzonders van het zelve in, dan dat men. zegt, dat het onderftel van de koets, met welke Prins jan willem frizo overvoer, i i, B toen-

Sluiten