Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMstel"dam.

FR sr.

1964 NIEUWE NEDERLANDSCHE

dens; en voor de tweede keer van zynen Post als1 Beurtfchipper worden ontzet.

' En worden wyders gemelde Beurtfchippers van deeze Stad op Brusfel ten deezen gelast, zich m alles ftiptelyk te gedraagen aan het Reglement voor de Overlieden en Gildebroeders van het Groot Binnen-en Buitenlandsch Vaarders Gild , in dato 13 April deezes Jaars gepubliceerd: en verders aan alle voorgaande Keuren^ het Veer van hier op Brusfel betref, lende, m zo verre dezelven door deeze niet worden gecontrarieerd, gealtereerd of buiten effect gefteld; wordende dezelven gehouden van hïïeerdaSt e° waarde, en als in deeze gein-

Gearrefteerd den 6 en gepubliceerd den 7

yryhcid tW£ede ^ der Bataaffch*

WILLEM van BARNEVELD, Vt.

Ter Ordonnantie van den Raad der Gemeente voorn.

G. BRENDER a BRANDIS/

a^f was *er voorkominge van misveritand, en ter handhaavmge van het be lang van den Koophandel, dat de Raad der Gemeente noodig vondt, by wyze van Interpretatie van eene van Stads Keuren, de Cognosfementen betreffende, het vol gende te doen bekend maaken.

Sluiten