Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, tJ9<» 2329

ti i„„.o«r vnnde verkiesbaar zyn,A ziDde tot Hoojkeraar «™d£j want deH cn dat was met ie vc de geest van ?f/>*«» pf ^\eet gezond verftand ^ leest der M^^J^lSt over de be* der Natie, zegepraame ™r begreep ^

Icrompene deakwvs der |ucote£ m g jp

dat de Rec;^sge^dhde ed'0„se bi dit leven bfe alle WewfchWJ, die Jf » hillen tusfchen ^

over Je redoaen, dc.or, r Het„orm. „^erfchragir-g «° " ^"^re toel.e t*

Prsefcriptie een dmg m °£teerns noodzakc.

jceiuc. ui" » Bniiieinen > weike hunne

E8ar daar en tegen eene geftoolene

Sltoof-ee!?euooSe S. Syft , er zaak altoos -ene 5 gevindiceerd wor'

RN" tM.

'dvis ntrent t Kerk'

1 Af-

engoe*

eren,

1

r

Sluiten