Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2334 NIEUWE NEDERLANDSCHE

aan de eerstkomftige Landelyke Vergadering Rapport te doen, ten èffeéte, om daar, op door de Landfchap gunftig en provifioneel te disponeeren.

Actum Arnhem den 27 September 1796, het tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

(Was geteekend.')

J. GLOVER. J. V. D. BOSCH.

HO L L A ND.

'sGravenhage.

Meermaalen, en by alle voegzaame gei legenhedeo, vermeldden wy den lof der Nederlandfche, thans Bataaffche, Maatfchappye: Tot Nut van 't Algeméén. Van haare eigen waardigheid overtuigd, en wel bevroedende, dat haare werkzaamheden door 'sLands tegenwoordige Hooge Magten met een gunftiger oog, dan onder het voorgaande Bewind, befchouwd wierden, vondt mèn genaden, niet flegts van haar aanweezen aan de Nationaale Vergadering ftaatelyk kennis te geeven, maar ook derzelver medewerking , ter bereikinge van eene haarer hoofdbedoelingen, de verbetering van het Schoolweezen, in te roepen. Eene Commisfie van

dier

Sluiten