is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( M° )

oud en Bloklood Inkomende, om in de geottroieerde Gieterye van Platlood en loden Typen vergoten te worden, en het T lat lood en loden Typen in die Gieterye gefabriceert, voor zo verre in de negotie buiten de Trovincie wort verzonden; en de Scheefs Ankers alhier gemaakt, voor zo veel mede in de negotie buiten de Trovincie worden gedebiteert.

Dat pag. 34 agrer het 64 artl. een nieuw artikel is geplaatli van dezen inhoud : Die eenige waren ten Collecte aangeeft, voorwendende exemtie te genieten, en daar toe by voren/taande artikelen dat regt niet heeft bekomen, vervalt tn de boete van 150 guldens.

Dat pag. 38 het 71 artl. dus is verandert: De Collecteurs moeten de goederen ten Collecte aangegeven nauwkeurig, en zo als de cedullen daarvan worden uitgegeven, te boek brengen &c.

Dat pag. 57 agter aan 't 116 artl. deze periode is aangehegt: Dog zal deze benaderinge van allerleye zoort van goederen niet mogen gejchteden, als in bywezen van een Bode, Dorpregter, Executeur of andere gezworen G er egt s dienaar, en zo deze per zonen zelve de Benader aars zyn, met een ander Dienaar moeten zyn geadfijieert.

BEESTIAAL.

Dat pag. 119 artl. 11 de laatfte woorden maar deze twee dagen, &c zyn geroyeert, en in plaats gezet: En zullen de Runde,* beeft'en en Varkens binnen agt

da-