Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

Notificatie en Waarfchouwinge, behelzende een ordre ontrent de Illuminatien enz., op den dag der folemnele intrede van Hunne Hoog Vorstelyke Perfonen in'sHage. 6 October 1767. . . 108 Misfive aan de Grietenyen, nopens het luiden der Klokken ten platten Lande. 6 Oétober 1767. 111 Misfive, nopens het luiden der Klokken in de Steden. 6 Oclober 1767. . . .

Misfive aan de Prsedicanten, waar by verzogt en gelast worden, om voortaan in de publycque Gebeden , mede op het ernstigste te bidden voor Mevrouwe de Princesfe, Gemalinne van ZyneDoorlugtigste Hoogheid. 6 Ottober 1767. . . u5

Nadere aanfchryving, nopens de Vreugde bedryven, ontrent het voorgemelde Hooge Huwelyk. 5 November 1767. .• . . e IIÖ

Misfive aan de Gerechten, waar in andermaal verzoet word, een flaat der Infolvente Landen op te geeven. 4 December 1767. . . . ■ 118

Uitfchryving van den jaarlykfchen grooten Landsdag. 11 January 1768. .... I20

Publicatie, waar by gearrefleerd word, dat de Ytigmeesters voor het ytigen van yder Korf, 't zy Turf-, gehele of halve Vierendeels Korven , betaald zal worden een halve ftuiver. 11 January I7(58, 126

Misfive aan de Gerechten , nopens het overzenden van een flaat wegens de kosten van het Bier, by het luiden der Klokken gevallen. 11 January 1768. 128

Uitfchry-

Sluiten