is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 431 )

XVI.

Word meede op Zondagen, Beede-en andere Feestdagen alle Jacht verboden, zelfs met Geweer op Roofvogels uit te gaan in Hoven en Plantagien, by pcene van twaalf Caroli-guldens.

XVII.

Van gelyken zal niemand zig verftouten op de Sneeuw eenig Haas, Patrys of andere Wild in eeniger manieren te jaagen, na te fpeuren of te vangen, ook niet met Honden, nog met Snaphaan door het Veld te gaan, zelfs niet die geene, die tot de Jacht geregtigt zyn, by pcene van vyftig Goud-guldens voor ieder contraventie, boven verbeurte van het gevangen Wild, Snaphaan, Netten, Vogels en Honden, en van het privilegie van te mogen jaagen voor den tyd van twee jaaren verftoken zyn, zullende alle de opgemelde boetens bekeeren, zo als hier vooren reeds is geftatueert.

XVIII.

En zal alle drie jaaren een vry jaar zyn, om als dan geheellyk geen Wild op de Kleylanden te mogen jaagen en vangen, welk vry jaar thans invalt met den jaare 1772 , en zo fuccesfivelyk om het derde jaar onderhouden worden.

XIX. Dat