is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 433 )

om en by de Sandbraken, zullen gerekend worden voor laag Quartier; van Miedumer diept na Hiddema kooy, Schildkampen by Leeuwarden, ten Oosten van Warrega, tot aan de Eerzumer zyl, en voorts tot de Schouw Oostwaards laag Quartier , en Westwaards hoog Quartier; van de Schouw over Sneeker meer door de Koevoort tot Slooter meer, en zo na Heeg, Heeger meer, door de Sluifen tot aan Stavoren, Oost, Zuid en Zuid-west laag Quartier, en Noord, Noordwest en West hoog Quartier; met dien verftande, dat door de hooge Quartieren de Kley, en door de laage de Woudlanden worden begrepen.

XX.

Niemand zal zig vervorderen in het Woud of Wallen , als meede in het Land op de Haver , en wel fpeciaal in Enteryen met Roeren te gaan, om eenig Wild te betrappen, of Strikken, Vallen of Slangen te zetten, en flellen in het Veld of Wallen, Dammen, Reeden, ofte elders, om Haas of eenig ander Wild te vangen en te befchadigen, by poene van t' elken reize te verbeuren vyftig Goud-guldens, te verdeelen als voorwaards is gefteld, en om zulks beeter te ontdekken , zullen de Bruikers of Eigenaars van het Land of Plaatzen, waar dezelve worden gevonden, of die daar omtrent woont, of wel waar op een fterke en gegronde fufpitie valt, gehouden zyn onder Eede te verklaren, dat zy al zulke ongeoorloofde Iii Jacht-