Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 504 )

guleeren, zal deezen alomme ter gewoner plaatze worden gepubliceert en geaffigeert.

Aldus gedaan op 't Collegie bin-,

nen Leeuwarden deezen 2 6 November 1771.

N. A R N O L D I,Tt Ter Ordonnantie van Hun Ed.Mog, H. H. v, WYCKEL.

PÜBLI.

Sluiten