Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 505. )

PUBLICATIE

Waar by de Uitvoert van Meel,

van Rogge &c. gemalen, word Verboden, gelyk mede van Mout en Gort.

DE Staaten van Vriesland allen den geenen, die deezen zullen zien of hooren leezen , 5 AL UT; Doen te weeten: Dat door het Collegie der Heeren Onfe Gedeputeerde Staaten, ter Onfe kennisfe is gébragt, dat, volgens het Rapport van den Hooft-Commis, by de Lands Bedienden, aan wien het Opzigt over het invorderen der Middelen is vertrouwt, twyffeling ontftaan was, of het Uitvoeren van Mout, Gort, en Meel van Rogge, Boekweit en Garst gemalen, moeste geagt worden by Onze Publicatie van den 14 November 1771 verboden te zyn, dan of het verzenden der Eetwaren buiten de Provincie tot hier toe aan een ieder vryftonde: En vermits Wy zonder eenige bedenking van oordeel zyn , dat de Uitvoert derzelve allezints onder het gedaan Verbod begrepen is, en de toelating van dien, tegens Sss het

Sluiten