is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23I }

En'Art. 12 dus geilek worden:

Van ieder Riem Schryf Papier tien Stuivers, dog Druk Papier vry, mits geen Schryf Papier zynde.

Het 13 Art. wordt op deeze wyze verbetert:

Van ieder pond gemaakt Koperdraad ellef Penningen , en van Spies, bewerkt en ten gebruike bereid Koper (de Klokken en Canonnen daar onder niet begrepen) dertien Penningen, zullende Tfer Sc.

En het 14 dus geilek:

Van alle gemaakt Staal en Tferwerk , van het hondert pond ellef Stuivers.

En eindelyk wordt agter het 15 Art. van bovengemelde Ordonnantie een zestiende geplaatst, in deeze bewoordingen vervat:

Van Plat Lood en Looden Pypen, van de hondert ponden vyf Stuivers , van ieder pond Terpentyn Olie zes Penningen, en van elk pond Harsch twee Penningen»

4. Dat in de Ordonnantie op de Zoete Waaren, op de agtste regel van het eerste Art., agter het woordt Orange Appelen, zal worden ingevoegt Sucade.

Dat het einde van het 2 Art. dus zal worden geilek : Saffraan 2 - 12 - o des dat aan de Peil onderworpen zy, Honing tien Penningen, mits by den Uitvoert geen korting plaats hebbe.

Dat de Zuikerrafinadeurs, die thans in de Provincie Fabrycpuen hebben, van de ruwe en onbewerkte Zuiker die zy Invoeren, zullen betalen twee Gulden vyf Stuivers van ieder hondert pond , in plaatze van twee Gulden tien Stuivers, te beginnen