is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 233 D

geven, zoo zal hy vervallen in eene hoete van hondert

Guldens; des deeze manier van aangevinge zig niet verder uitftrekke dan tot een Varken voor ieder Huisgezin , in ieder jaar, van May tot May gerekent, en dat , zoo iemant meer dan een wil jlagten , de aangeving van de meerdere gefchiede, conform het 11 Art., en &c.

Art. 11 wordt de tweede Periode dus aangevuldt;

Wanneer het Beest ten minsten tweemaal 24 uuren moet blyven ftaan , om door de Commifen, Opfigters, Collecleurs of Geregts Dienaren te kunnen gevift'teert worden, en (£?c.

Dat in het 13 Art., in plaats van de woorden; Bedienden van 's Lands Middel, geftelt wordt: Commifen, Collecleurs, Opfigters en Geregts Dienaren.

7. In de Ordonnantie op de Turf en het Brandhout, worden agter het 2 Arr. deeze woorden inge voegt : Insgelyks zullen de Kooplieden , in Buitenlandsch Brandhout handelende, voor hun eigen gebruik ten minsten twee Vademen in het jaar moeten aangeven, en daar van den vollen Impost betalen.

8. In de Ordonnantie op de Uitlandfche Brandewynen en Gedistelleerde Wateren, wordt de volgende verandering gearrefteert:

In het eerste Art. wordt op de derde regel agter het woordt quantiteiten, geftelt: Voor particulieren ; dog voor Cooplieden niet anders als Sc; En agter aan: Des dezelve ten Colleclen aangevende, en den Impost daar van betalende, 11a proportie van een Gulden de Kan.

Gg En