is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 >

den, zenden aan den Gommis van het DiftricJ, en ten tweede dubbeld, gefchreeven als vooren, voor zig zeiven behouden.

Voorts zullen de Haven Collecteurs van het geene ten bunnen Collecte is aangegeeven, binnen vier weeken naa expiratie van ieder Quartaal , een dubbeld van bet geene ten hunnen Collecte is aangegeeven, zenden aan de Collecteurs in alle de Steeden, uitgezonderd Slooten, als meede aan de Collecteurs te Makkum, Joure, Heerenveen en de Lemmer, voor zoo verre het aangegeevene naa die Plaat zen is gedetineerd , en van het geene verders naa andere Plaatzen ten platten Lande en Stad Slooten gedeftineerd is, zullen de dubbelden gezonden worden aan den Generaalen Collecteur van het Middel te Leeuwarden: En zullen de Haven Collecteurs verder verpligt zyn, de verzendinge der voorfchreeven dubbelden op Requifitie door Recipis te bewyzen: wordende de Collecteurs gelast, by't ontvangen der dubbelden zoodaanig Recipis te pasfeeren; alles by pcene van 25 Guldens.

Pag. 76, Art. 141. word tusfchen de woorden Zeilmaakers, en als ingevoegd en Vlaggemaakers, en tusfchen de woorden Beyzett, en en het woord Frank , ,

Pag. 76. Art. 142. tusfchen de woorden Drukpapier en mids geinfereerd, voor zoo verre tot drukken word gebruikt.

ORDON-