Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, ijpï. 1053

] Litt. Q.Vcriooning der Lasten J¥lnjlcn,enInkomften op dentfi No.. 2. volgende IndifrlieCouiploiren in anno\1^~l-cn 1788.

Van Cormandel, Souratte, Padang,en Malacca zyn de Boeken niet overgekomen. Litt. R-

i Lasten. Winften en Meerder. Minder. Inkomften»-1-

Batavia . . ƒ2814200: ƒ1961684:-!/852516: ■• %

Ceylon . :) 1677320: j 823362: 853958:- —- -——'

Mallabaar . 342072:- 229320: 112252:-

Bengaalcn .. 180390;- 327139:-— — _ 146749:-

Bantam '. . 74020:- H75°:- 62270:- —

Palembang . .7.0239: 4670:- 65569:- >———

Japan . . 109541:- i.39353:- — — — 29812:-

Ambon . . 216430:- 63732:- 15269S:- —— •

Banda . . 176523:- 15088:- 161435:- —

Ternaten . . 297120: s8365:- 258755:-— ———

Macasfer . . 184613:- 65613:- . 119000:

Timor . . .24786:, 7728: . 17058:-— — —

Samarang . 3.30407:- 495974: — — ~ 165567:-

Cheribon . . 14430:- 36764: — — — 22334:-

Banjermasfing . .52448:-). 11841: 40607:- »— ■ —• Cabo dé

goede II. : 1798717:- 348379=- H5°338:

Puiuiana . . .12068:- 4631:- ,7437=- —— — —■

/83753H:-/4585893:-/'4i53393:- / 364462-

Hetmindervan —•• i j

hetmeerdéraf- | j

getrokken. 4585893:- f 364462 :■

Zoblyktde 1

[ Lasten meer-

i der bedragen dan de Winften en Inkom 1

ften . • ƒ3789431- /378943i:- 1

Sluiten