Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï3i6 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Begrooting

Caabfche Lasten Voor het ver-

A*. 178Ï. volg.

Onkosten van Schepen!/ 212004 17 0/13110000

HetNieuwe Hospitaal 30798I 50 -

1— Regiment vanMeu.

ron 49172! 5 8 5000 o o «—————— Luxemburg 55464 12 o -

——- Wurtcm-

berg 455005 4 8 j - -

Randfoenen ordinair ÏÓ9813J12 8' 120000 o o

Onkosten ordinair 89199117(8 50C0000

—- extraordinair 105754 13I0 6000 o o

Timmeragien en Re j 1 I

paratien 54736188 200000(0

Fortificatiën 196028 i9'8 200000 0

Onkosten van Lyfei- j

genen 41589 19 o 20000 o[o

Het Hospitaal 19080 8 o 10000 o'o

Rekening vanCondem- |

natie 6007 o o 6oao 0 0

Onkosten van Sloepen , I

en kleineVaartuigen 13096 7 o\ Scooo o

Soldyen aan Land 220792 981 2000000 0

Scheeps - Soldyen 19817) 3 8 j 15000 o o

[ƒ1744362 120 /611100 o o

Winften en Inkomften 341472 15 © 30000000

Ten agteren ƒ1402887 17 0 ƒ3111000 o

Litt. V.

Sluiten