Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zons regte Opklimming. *3

dag voorvalt; moec ook de regte opklimming op dat oogenblik kleiner zyn dan op den middag, en dus moet men aftrekken.

Indien de plaats westelyker ligt, is het reeds over den middag op den Pic als het middag is op die plaats: en zo veel over den middag als 'er uuren, minuten en feconden in het verfchil van lengte zyn: En dus zal men uit het verfchil tusfchen den gegeeven dag en den volgenden, d2 verandering van de gegeeven regte opklimming voor den gegeeven tusfchen tyd bereekenen, of door den regel van driën, of door de XI Tafel: en die verandering by de gegeeven regte opklimming voegen.

Uit deeze Verklaaring volgt deeze regel: Breng het verfchil der Lengte tusfchen de gegeeven plaats en den Pic tot tyd: zo de plaats oostelyker ligt; neem in den Almanach het verfchil van regte opklimmingen voor den gegeeven dag, en den voorgaanden. Bereeken uit dat verfchil, of door een' regel van drieën, ofdoor de XI Tafel, de verandering voor het gegeeven verfchil van tyd: trek die af van de regte opklimming welke op den gegeeven dag in de Almanach ftaat, de rest is de gevraagde regte opklimming. Zo de plaats weste lyke r ligt, neem in den Almanach het verfchil van regte opklimmingen voor den gegeeven dag en den volgenden: lereeken daar uit de verandering van regte opklimming voor het geseeven verfchil van tyd: voeg die by de regte opklimming welke op den gegeeven dag in den Almanach ftaat: de fom is de gevraagde regte opklimming.

Voorbeeld. Men vraagt de regte opklimming der Zon te Batavia den 30 van eenige maand. Ik (lel

dat

Sluiten