Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, April, ï^tl. 9S3

fter en Schepenen der fteeden en ambagten van Axel en Neuzen, op de gemelde faiten, gehoord en geleefen hebbende den crimineelen eysch, en de conclufie van wegens den Heere Luit. Balluiw Ja^ cobus de Lozanne, R: O: ten laden van den gede-^ rineerden,en geprefenteerden, gedaan en genomen, defelve doorfien en geëxamineerd hebbende, alle de' Rukken en munimemen hier toe gehoorende, en over gegeven en voorts gelet, waar op in defen eeniglmte te letten ftonde konde moveeren; recht doende uyt naam en van wegens de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, den gemelde gedetineerden en geprefenteerden gecondemneerd hebben , en condemneeren hem mits defen,om gebragt te werden ter plaats, daarmen gewoon is crimincele Juftitie te adminiftreeren en aldaar overgeleverd te werden, in handen van den Scherpregter, om dcor denfelven te werden gebonden op een houte kruys, en op het felve met een yferen Handboom van onder op levendig te werden gerabraakt, vervolgens aan wederfyden van zyn hoofd, met de tinne Bierkan, waar mede hy fyn ftiefvader Jan Francies Volkryk heeft doodgeflagen, dry flagen, langfaam aan, te werden toegebragt, dus fes flagen , dan daar op aanftonds, de flag van gracie over zyn hart werde toegebragt, dat 'er de dood op volge, alverder dat het doode lichaam, van hem gedetineerden en geprefenteerden, tot des namiddags ten 3 uuren, aldaar ten toon fal blyven leggen, gelyk ook de tinne Bierkannen op een tafeltie , mede foo lange daar by fullen werden ten toon geltelt; en eyndelyk het doode Lichaam van hem gedetineerden en gepre» fenteerden op een horde werde gefleept na het galgeveld, om aldaar met kettingen te werden geftelt op een Radt, om vervolgens door de lugt te werden verteerd,

F Ontfeggen voorts den Heere EylTcher zyne verderen eyfch en conclufie ten lallen van den gedetineerden en geprefeiteerden gedaan en geüomen, condemneeren hem gedetineerden en geprefenteerSss 3 den

4xel.

Itf* Iraffe'yk ronds tegen 3. Lamnens.

Sluiten