is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3174 NIÉUWE NEDERLANDSCHS

'sGra-

VE.NHACE.

Memorie door Amft.

oen den Prinfe toorgelezen wegens den Staet van 't Land, en den Hertog van Brunswyk.

noch ons Land een goed hart toedraagende, word* aangezien.

Dat het verre van ons is, dien Heer te wilwillen betigten met dat geene, waar mede Hy, maar al te opentlyk, befchuldigt word; of als gegrond aan te merken de foupcons van een verregaand en ongeoorlooft attachement aan het Engelfehe Hof, of van kwaade trouw en corruptie; dat wy vertrouwen, dat een Heer van die hooge Geboorte en Rang, onbekwaam is tot diergelyke laagheden, maar dat wy oordeelen, dat de facheufe denkbeelden; dewelke ongelukkig.op deszelfs fujet zyn opgevat, en een algemeen wantrouwen hebben veroorzaakt, Hem tot den dienft van het Land en van Uwe Hoogheid volftrekt nutteloos en fchadelyk gemaakt hebben, en dat hy derhalven van de directie der zaaken, en van den Perzoon en het Hof van Uwe Hoogheid geëloignesrt behoord te worden, als zynde een altoosduurende hinderpaal om de goede correfpondentie tuffchen Uwe Hoogheid en de voornaamfte Leden van den Staat, zo hoog noodig, te doenherleeven; daar zyn langer verblyf, in tegendeel, het wantrouwen, met of zonder reden tegen deszelfs raadgeevingen opgevat, op den Perzoon van Uwe Hoogheid meer dan te veel zouden doen overflaan.

Dat deeze repreefentarien niet voorkomen uit een principe van byzondere haat of kwaadwilligheid1, tegens den Heere Hertog, die zelfs in vroegere tyden reden gehad heeft zig te louëeren van de goedwilligheid en de reëele blyken van de genegenheid der Regeering van Amfteldam; maar dat men voor God en de gantfche Waereld betuigen moet, dat alleen de confervatie van het Vaderland, en van het Doorluchtig Huis van Uwe Hoogheid, en om deszelfs naderenden ondergang te voorkomen, de eenige motiven zyn geweeft van deeze repradentatien: dat de Regeefing onzer Stad zig daar toe verpligt gevonden

heeft,