Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï548 nieuwe nederlandsche

PURMEBENDE.

Keure tot verhoogingder

Kragge op ae weg naer Nek,

de Keizeis 4 Duimen, alles in een rooiyinge met de Huizen, en na 't beloop van de Wegh, en dan van de binnenkant van de Straat of de kant van de Huizen te leggen een Kragge van goede harde Aerde of Kly ter hoogte vau 31 Duimen boven de buiten Pyl van de Wyde Wormer voorn., ea dezelve Kragge zodanig te maaken, dat dezelve van de ftraatwegh af, tot gemelde hoogte met een fchuine doceering na binnewaarts gelegt werde, en na de binnekant of Polder-zyde van gemelde hoogte weder fchuins afloopende met een doceeringe aan wederzyde van voet op voet, meede Rynlandfche maate alles ten lafte van de Eigenaars aan gemelde Kragge Contribuabel.

Op welke verhooging der Kragge &c, zal worden gefchouwen op Woensdag den 26 September 1781, voor de eerfte reize op een boete van een Gulden voor elk hoofdbreedte of [luk Land daar gemelde Kragge &c. qualyk, ongedaan, te laag of niet na behooren bevonden zal worden, en voorts veertien daagen daar na by verhooginge op de gebrekige effe&ive te fchouwen, en zal na twee gedaane fchouwen 't onvolmaakte, of qualyk gemaakte by de Heer Hoofdofficier moogen werden befteed op dub» beid gewin na Dykregt, enz.

D. van neck,

ZEELAND Middelburg.

In den nacht van den 11 Juny raekte even buiten de Stad de grootfte van de Zaegmolens door den Blixem in brand, en wierdt geheel verteerd. De ftilte gaf gelegenheid om de houtfehueren en nabuerige Zaegmolens

door

Sluiten