Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]A ERBOEKEN, Juny, 1781. 1249

door behulp der brandfpuiten te behouden. Mrn Het geyaer was te grooter wegens de naby- 0E, * heid van twee kruidmolens. In dezen zelf- EUrg, den nacht brandde op het Dorp Oudvosmeer, m het Land van Ter Tholen, feven huizen en derpen fchueren af.

Op het raport over de petitie tot hoogere premien voor het Boodsvolk van den 10 May p&?, heeft de Regeering dezer Stad voor haer Adyys uitgebragt: „ dat de Heeren Ge, 99 deputeerden door de Heeren hunne Priu„ cipalen gelaft waren, om zig met hetvoor, „ fchreeven rapport, in afte deszelfs refpec,. ten te conformeeren: maer dat zy Heeren p zig, dien onverminderd, ook fpeciaal ge„ inftrueerd en gelaft vonden , om teffens ,

(ïnhjereerende het geadvifeerde wegens

hunne Stad, by het inbrengen van derzel., ver confent in de beide Staeten van Oorr ,9 loSi °P 4en 9 der voorige Maend,) ter „ deze gelegendheid uit naem van de Heeren

hunne Principaelen verder met denvereifch?, ten aendrang yoortedracgen , en daer toe „ ten kragtigften te infteeren, dat, zonder ,, uitftel, in een commiflbnael befoigne,mo„ geworden overlegt,hoedanigemeeftpromp„ te en efficacieufe mefures by deze Proviiix „ cie behooren te worden genomen, omme M liet> ter Generaliteit, daer hcenen te diri„ geeren, dat daer deze Republiek in het te„ genwoordig kommerlyk predicament is ge-' 3, bragt, nu ten minften de defenfie haerer

Landen, Commercie en Bezettingen, met ,, allen leneufen yver, fpoed en beleid, aan

9> ^

Sluiten