Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ij6o NIEUWE NEDERLANDSCHE

Rotterdam.

„ van zeer naby een allerhevigft gevegt had?J de uitgehouden tegens een extraordinair „ welbezeild en gemanierd Schip, het geen „ met een Koperhuid voorzien, fterker be9, mand en met meerder en veel zwaerder „ Gefchut gemonteerd was-, maer zich ook 9, niet hadde overgegeven, dan na dat, door 9, 't ontfangen van vele grondfchotei;, het „ water in zyn Schip tot een merkelyke hoog„ te was aengegroeid, zyne pompen tendee„ len aen Hukken gefchoten waren, aen bak3, boordszyde genoegfaem al zyn gefchut was 0 gedemonteerd en alle pogingen vrugteloos „ waren bevonden om het Schip om te kry-

gen en aen den vyand de ftuerboords zyde „ te prefenteren, en dus niet voor dat zyn „ Schip volkomen buiten ftaet van defenfie ^ en alle hoop van redding verlooren was.

„ Dat welgemelde Heer AdvocaetFiscael, „ dewelke anderfins in cas van pligtverzuim „ eeniglyk bevoegd zoude zyn, om R. O; „ ten dezen' te ageren, vermeend had te 99 moeten remarqueren, dat het overgeven J9 van Schepen aen den vyand in 't generael ^ wel moeft gehouden worden van die im3, portante te zyn, dat het zelve in een Offi>, cier genoegfaem nooit konde worden ge*9 pafleerd zonder een volledig en regtelyk on99 derzoek, /maer dat egter, zoo immermeer M het volledig regtelyk onderzoek, wegen w de overgaef van een Schip, onnoodigkon3, de worden gehouden en alle verdenking 9J wegens wandevoir moeft cefleren, zulks 99 fcheen te zyn in 't voorhanden zynde ge* val van den voornoern.de Kaptein Melvill.

„ Dat

Sluiten