Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, September, ï.781. 1843

fnraak in dit geval geen geloov kan worden ver-] S Om welke redenen de fupplt genood-, Laakt'is geworden, zich te moeten adreffeeren aan ÜVVEdens met zeer gedienft.g verzoek, dat üVVEdens den Kerkenraad van Rinsmageeft en, Vvbrandahuis koft en fchadeloos geheven te ordonne ren, om den fpplt- het Avondmaal des Heeren onverhindert te laaten genieten

g. f. &c.

T. K. Smidt.

1 U. Colerus.

Op dit verzoekfehrift wierdt het navolgend appoin&ement verleend:

Zv crefteldin handen des E. Kerkenraeds van Rinsmageeft en Sybrandahuis om daar Tp te tovan berigt tegen Pinkfter dingsdao-i78i: omme voorts gezien, verder gedisponeert te worden na behooren. Actum in onze Claüicaale Vergadering dezen 23 April 1781. j p> Andre^ Scriba«

Waer op dan ook tegen den bepalen dag, de Kerkenraed van Rinsmageeft en Sybrandahuys het navolgend berigt inleverden.

T> efcriberende op annexen Requefte van T.K j rp v Smidt ten Requefte met n overge

3oG-

[üm.

leg. aen 'iet klas- j Is van Dockum teaen den Kerkenraed van Rinsmageeft.

Sluiten