is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLAD W YZER

DER

voornaemste

ZAKE R

Ai

Academie der Teekenunft. 1119. 199Ï5 AB'ën. 23* i

Admirael in Texel. 7Ü3 ■Admiraliteit, (notificatie der gééoramitt; Raeden ter) bfnnèn Atniteldam betref■ 'ftnde de aenritsgeld* n.

: -. • 450

—Berichten. 8m Admiraliteiten ( B; richten der) wegfos derzelver verrigtrngen gedurende den Oorlog. 2003. 2!28.2)53'.

9166.-4174 :#dvw van Weftergo. zie

mjtergö. ■1 va?i Zft%ft*o**»4 zie

Zevenwolden Aengellelde Heeren van Rcpeering en Amtenaeren. %\r. Andu Sybf. Abbema. 21)^0. H. J. Abbing. 965. Mr. Kom. L. Ac

kérsdyk. aotfï. ör. K. Acronius. ^39. 5. /?dr. van Asj endelft 2^3 W ./tftfr. Aiting. a-99. ^. G. /in* gelbeck. 290- Mr. Z.. Ademaj 539. Mr ü. v. Adrichem. '2061. Fr Cortt. van Aerffen. 1445. .. . /ï/fterd« ■ 155. Mr. ^. K. van Aldewerelt. 288. ƒ2. v.

969 Mr. Abr. v. Alphen. 1446. Mr. N v. Alphen. 1229. Mr. H R. VS Altena 557 Afï£ Joh. Altena. Sim. Appel. 070*

Mr. H£. van vanWyck» 2:59. Harm. v.Asfen 537537. Jr. 5. D. /?y/va. 537^ ^r. ff. W. Baren van Aylva. Jr. E. J. v Ayta. 539 Ta;nb Backer 11 f7. Mr. Dr. Backer , Hew van Nootdorp. 288* Mr. /F". Corn. Backer ^2.5,

M. Bakcer. s.37. Baerdeman. 2303. £ae, ifaerf* PPPPPP «400