Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Am-

dam.

VragU lyst tusfchenAmfteldam en Hoorn.

916 NIEUWE NEDERLANDSCHE

EenQuardeelFoelyNagelenofNolen/o : is : o

Een baal Caneel o : 4 : o

Een baal Noten of Rompen 6:4:0

Specerye van gelyke wigt

't honderd 8 Honing 0:1:8

dito Sieroop 0:1:8

Een baal, rflede van honderd ÉB 0:3:0

Een baal Catoenen o : 10 : o

Een baal Zyde o : 10 : o

Een fmal ton Indigo o : 4 • o

Een Amandelbaal, het honderd 8 0:2:0

dito baal Komyn o : 8 : o

Een baal Galnooten o : 6 : o

Een Oxhoofd Kappers o : 8 : o

Een dito Leem 't honderd 8 o : 1 : 8

Eén dito Salpeter 't honderd 8 , o : 1 : 8

Een Vaatje Camfer 0:3:0 'thonderttgrood Ebben of ander Hout o : 1:8

Een Oost-Indifcbe Baal Coffy 0:5:0

Een West • Indifche dito 0:3: g

Coffy in Vaten 't honderd fg 0:2:0

Van THE E.

Eengeheele Kist ƒ o : 12 : o

Eén halve dito 0:6:0

Een quart dito 0:3:0

Eén octaaf dito 0:1:8

Een ftestiende dito . o : o : 12

Eén kist van 4 a 5 voet 1 : 10 : o

Een dito van 324 voet 1:0:0

Een kist Rottingen van 4 a j voet 1 : 10 : o

Een dito van 3 k 4 voet 1 : 10 : o

Een dito Tamerinde 405 voet 1 : 10 : o

Een dito van 3 a 4 voet 1: o: o

Een Kist Porcelyn van 4^5 voet 2 : o : o

Een Kist 3 a 4 voet 1:10: o

Een dito kleinder kas Porcelyn 1:0: o

. Een dito nog kleinder o : 15 : o

Een Smalton Kauwers,'t ftuk 0:4:0

HEN-

Sluiten