Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelburg,

Uit/tbr. van een L ank en Bedt'

"T\e Staaten van Zeeland, allen den geenen die dezen zullen zien of hoeren lozen, faluti doen

!395 NIEUWE NEDERLANDSCHE

willigheid, om tot dat loffelyk einde, met verfchuldigden eerbied te willen medewerken: doende hief van insgelyks advertentie'aan de Walfche en Engelfche Kerken in den uwen zynde.

Hier mede,

EDELE, ERNTFESTE, WYZE, DI3CREETE, zeer VOORZIENIGE HEEREN zullen Wy Uw Ed. in de befcherminge Godes bevelen.

In't Hof van Zeeland, te Middelburg, de» 1 Oftober 1^89.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie, van de StaatêH van Zeeland.

(IVas geteekend)

W- A. DE BEVEREN. •

Ook hebben de Heeren Staaten van Zeeland, tot voorkoming van de verdere fchaaraheid en daar uit volgende duurte der Graanen, op den 29 Oélober 1789 dit Placaat vastgefteld:

Sluiten