is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 GODSDIENSTIGE

FEESTDAGEN

een groot wonderwerk gewrogt hadt, vielen zij neder aan zijne voeten , en aanbaden hem. Zedert is hij altoos deBefchcrraheilige der Zeelieden geweest.

Op Kersavond, den vierentwintigHen van Wintermaand, wordt den Paufe een kostbaar zwaard aangebooden, meteen gouden handvatzei, in de gedaante van eene Duive, en boven hetzelve een Hertoglijke Kroon, van purperverwige zijde gewerkt, met hermelijn omboord, en eene menigte Edelgcftccnten verfierd. De Paus maakt de Hcrtoglijke Kroon vast op de punt van het zwaard ; hij doet verfcheiden gebeden, en maakt midlerwijl het Kruisteken. Dan zegent hij het zwaard en de Kroon, in den naam der Drieè'enheid en van alle de Heiligen. Dit zwaard dus gezegend, wordt aan den eenen of anderen Roomschgezinden Vorst ten gefchenke gezonden.

Op Kerstijd predikt de Paus in zijne eigen Kapél, en zingt de groote Mis, dewijl dit voor een der voornaamfte feestdagen in het gantfche jaar wordt gehouden. Alle de Kardinaalen, en andere Grooten 'tot de Pauslijke Hofhouding behoorendc, maaken op dien dag hunne opwagting bij zijne Heiligheid. Het geheeleHof maakt dan insgelijks eene ftaatelijke vertooning.

De negenentwintiglte van Wintermaand wordt als de feestdag van S. thomas becket gevierd. Hij bekleedde de aanzienlijke waardigheid van Aardsbisfchop

van