Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 495

de naamen deezer Sakramenten niet ken-, den, bijzonderlijk het laatfte, 't welk al-1 leen in de Latijnfche Kerk in gebruik is.' Want, hoewel de leden der Oosterfche Kerke hunne kranken zalven , overeenkomftig met het gebod van jakobus, noemen zij, nogthans, deeze plegtigheid niet het laatfte Oliezei, om de redenen, welke wij gemeld hebben, toen wij van de Griekfche Christenen fpraken. De zelfde redenen kunnen op de Bevestiging worden toegepast. Onder de Nestoriaanen , zo wel als onder de Griekfche Christenen, bedienen de Priesters dit Bondteken op den zelfden tijd met den Doop ; zij befchouwen het als de eindelijke vervulling en onaffcheidbaare voltooijing. Wat aangaat de Biegt, welke zij verfoeien, en waar van zij een afgrijzen hebben , de grond hier van was, ongetwijfeld, een misbruik of dwaaling, ongelukkiglijk in hunne Kerk ingevoerd : dewijl het bekend is dat de Biegt onder alle Oosterfche Natiën in gebruik is, niet tegenftaande de meesten van gevoelen zijn, dat het niet een pligt is , volgens een godlijk regt op hun rustende.

VI. Wat aangaat die dwaalingen, welke de Aardsbisfchop voorwendde in hunne fchriften ontdekt te hebben, zodat hij het noodig oordeelde, den dienst van de Advent volftrekt af te fchaffen, zeer ligt zou het hem gevallen hebben, aan die ingebeelde dwaalingen een gunftige uitlegging te geeven. Daarenboven is de ver-

be-

:hrist. >an St.

fHOMAS.

Sluiten