Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRIST.

van St.

THOMAS

496 GODSDIENSTIGE

betering, welke hij in de Liturgie maakte, ijdel en niets beduidende : want geen ongevormder zamenraapzel kan men zich verbeelden dan den Nestoriaanfchen Misdienst , zo als hij denzclven hervormd heeft. De geheele orde vinden wij aldaar veranderd, tot geen ander oogmerk, dan om dezelve te plooien naar de aangenomene begrippen der Latijnfche Godgeleerden met opzigt op de wijding, welke , huns oordeels, beftaat in deeze woorden, Dit is mijn lichaam. Terwijl de Nestoriaaneny even gelijk alle de overige Oosterlingen , beweeren dat de wijding niet volkomen is, voor dat de Priester dezelve heeft beflooten met het Gebed, 't welk onder hen bekend is bij den naam van de Aanroeping van den Heiligen Geest. En, egter, deedt Aardsbisfchop menesius de Nestoriaanfche Priesters de Hostie aanbidden, zo dra dc bovengemelde woorden, Dit is mijn lichaam, waren uitgefproken, niet tegenftaande zij niet geloofden dat de Hostie alreeds gewijd was.

VII. Hunne gewoonte, om het Sakrament des Avondmaals toe te dienen met gezuurde brooden, en daar onder water en olie te mengen, moet hun niet als eene dwaaling worden aangewreeven, dewijl zulks geenerlei verandering in dc natuur van het brood maakt. Daarenboven, de plegtigheid, door hen onderhouden, om dit brood, vóór de wijding, in zekeren zin heiliger tc doen worden, is niet alleen zeer

prijs-

Sluiten