is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 421

meening of voorneemen openlijk heeft verklaard, wordt hem terftond een Ring of Brazelet om den arm geflooten. Van deezen tijd af, zo dikmaals hij eenen Eed' aflegt, of iets ftellig bevestigt, mag zijne waarfpreckendheid niet in twijfel getrokken worden, mids hij bij zijnen Armring zweere.

Ontelbaar zijn dc Godsdienftige vcrbintenisfen of verpligtingen der Negers. Niemand is 'er onder hen, die zich met onder de ftaatelijkc verpligting legt, zich te zullen onthouden van zekere bijzondere foorten van Fruiten, Kruiden, Planten, enz. Daarenboven leggen zij zich zeiven eenige vrijwillige bepaalingen op, zo openbaare als bijzondere , ten aanzien van hunne Klederdragt. Bij voorbeeld, de Mannen zijn verpligt , het vel van het ccn of ander dier rondom hunnen middel te draagen, 't welk zo lang moet neder, hangen, dat het de helft van hunne dijen bedekke. Ten allen tijde moeten zij een Kap , of iets van diergelijken aart , op hunne hoofden, of ten minfte een band om den flaap van hun hoofd draagen. De Vrouwen, daarentegen, gaan altoos met ongedekten hoofde en loshangende hairen.

Nog vreemder en der opmerkinge waardiger is de volgende gewoonte. Indiër iemand zich nederzette op den kant eenei Slaapftcde, in welke twee perfoonen var verfchillende fexen , hoewel wettig ge trouwd , leggen , wordt hij befmet, er " Dd 3 d(

De

GODSDIENST

ier coN-

GOAfl-

nen , enz,

t