Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

GODSDIENSTtier KAF FEllS.

] 1 ( I I t b

n h V

53 33 33

494 GODSDIENSTIGE

hof van het Roomfcke Gp!o„f j t, bank der Inquiutie. £ & • ^ het e«^Ar- Testament J i WIerdt ■ Refters • dio n£? Y » door de zelfde ivlölcis, die niets anders dan hunne nn

of bezweringen hunn"- ISTTS" volge ven deeze verbeelding,Söete/dê Geneesheercn, bij u-elte .if.U , £ vervoegen', *J Toverkunde mgéhjfij zijn. j de "ent zmg van den Lijder is aIIe4ï?wg gelegen, dat eene z^t^t\ ^^

Doorgaans, nogthans , neemen 7tf I *

Er^o;"^^^3^^^^-

:ut!l V; ^iP^^elen de toevlugt ree

Sei^-i pIcstf§e S

ucn einde, is-, het nffpmn 6 Jamek Zo dra hetS ? er.oek.de Geneesheer! n^0S def" igheid, het Darmvet van het oÏÏefïrnftif- lint- c Ulrerdier,

f en W?S? ra£t P°eder van ^ , cn hangt Let voorts , terwijl her-

og rookende warm is, denLijder om den fis, met bijvoeging van deeze plegttf erkiaanng: , Zekerlijk zijt gfi fe f verd; doch ik wil wedden, dat ^ binnen korten tijd, wederom zult^e' neezen zijn: want de bezweering, welk* 11 fcfit* ls W gering belangden zal

» ge-

Sluiten