is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

ENGEL SC HE KERK,

I J ] C

I

a r v

442 GODSDIENSTIGE

nen. Want zodanig was diens Vorften - geaartheid, dat indien hij gedagt hadde, dat 'er een geleerder Man dan hij zelve in het Koninkrijk geweest was, hij denzelven zou hebben doen ophangen, in Terro. rem, om anderen eenen fchrik aan te jaagen. Welk een groot geluk is het, zulk een geleerd' Koning te hebben ?

Om eene zo luttel betekenende zaak, wierden de Rijksgrooten , de voornaam. Re Staatsdienaars cn de Regters zamen beroepen in Westminfter-Hall, al waarde Koning zelve het ampt van Voorzitter bekleedde. Hier wierdt de arme man gebragt, en de regtspleeging geopend, met eene aanfpraak door Dokter da ij, waar in hij aan de Vergadering berigtte, dat het oogmerk hunner zamenkomRe was, den Koning den gevangene van kettcrijeto hooren overtuigen.

Hier was regtfpraak vóór klaarblijkelijkheid, en vonnis vóór de overtuiging: zo dat wij, met de woorden van een Edelen Lord, mogen zeggen : „ Vegeefs zijn de 1, Regters geleerd ; vergeefs tragten zij „ oprecht te handelen, indien de kanaa, Jen, door welke de geregtigheid moet , ftroomen, verftopt zijn." Deeze fpotegtspleeging, welke zeven uuren duurc, liep af, zoals men reeds van den beinne mogt verwagten. De arme lamert wierdt overfchreeuwd , en hem angezegd,dat indien hij zijne dwaalingen iet wilde herroepen , hij ten vuure zou er weezen worden. L a m b e r t weigerde