Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

SCSIOT-

SCHE

KERK.

230 GODSDIENSTIGE

draagers tc rug na het fterfhuis, alwaar zij den avond doorbrengen met eeten, drinken en tabakrooken; dit noemen zij Dergeij, een woord, 't welk veele overeenkomst heeft met het Dirge der aloude Grieken. Zomtijds gebeurt het, dat ojr deeze Lijkmaaltijden de gemecne lieden zich dronken drinken , en beginnen te krakeelen, misfehien over de verdienfte des overleedenen, over godsdienftige gevoelens, of ftaatkundige aangelegenheden. Dan dit is het gewoone beloop der menschlijke natuure.

Zints onheugelijke tijden , plagt het eene gewoonte te zijn onder de Schotten , te waaken en te drinken in de kamer, daar de overleedene lag, van den tijd af dat hij den geest gaf tot op zijne begraaving; en hoewel zij minder belachelijk zijn, in deeze gewoonte, dan de Ieren, lijdt het, nogthans, geenen twijfel, of beiden hebben dezelve ontleend van hunne Heiden, fche Voorouderen. In weinige oorden van Schotland, mogen de vrouwen het Lijk na het graf verzeilen. Ten platten lande vergaderen zij aan dc deur van het huis, op den dag der begraafenisfe, en blijven aldaar ftaan,in eene treurige houding, tot dat de draagers het Lijk hebben weggenomen.

Voormaals plagten zij hunne Lijken in wit lijwaat te beklecden ; en tegenwoordig houdt deeze gewoonte nog ftand Onder hen: dikmaals, egtcr, volgen zij

de

Sluiten