is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

R-fiXVIN. ANABAPTISTEN.

D E

436 GODSDIENSTIGE

zulk een gedeelte tc mogen iritdeelen, als hem geraaden dunkt.

In alle andere opzigten ftemmen zij overeen met de Independente», en 'er is weinig onderfcheids tusfchen hen, uitgezonderd in het ftuk van den Doop. 't Is onze zaak niet, te onderzoeken, in hoe verre dusdanige menfehen beftaanbaar handelen met de regelen, in het Euangelium voorgefchreeven. Bedilzuchtig te zijn, is onbeftaanbaar met de onpartijdigheid, welke het karakter eens Gefchiedfchrijver3 altoos behoorde te kenmerken ; nalaatig te zijn in het opmerken van zommige misbruiken , zou eene vleiende geaartheid aankondigen. God zij waaragtig, en alle menfehen lengenagtig.