Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 503

BERIGT

wegens de

ENGELSCHE N I E T-ZW ÉÉRDERS.

TP'Ve Regeering van Koning william, \_J was, in alle opzigten, een zamenwcefzel van ftrengheid ; dit is doorgaans het geval naa eene Rijksomwenteling; vooroordeel verwekt toorn , en toorn ontlast zich zelve in wreedheid. Deeze lieden begonnen afzonderlijke Vergaderingen ; en het lijdt geen twijfel, of zij verbeeldden zich, hoewel zonder grond, dat de gebannen Vorst op den throon zou herfteld worden. Zo lang volhardden zij in het verkondigen van de leere aangaande de lijdende gehoorzaamheid , en weereloosheid, dat zij eenigermaate vreesden, of liever zich fchaamden , van hunne voorgaande grondbeginzels af te wijken

Ten hoogfte gerasden zoude het voor hun geweest zijn, zich bepaald te hebben tot de pligten van htin beroep, door het verkondigen van de leeringen des Christlijken Godsdiensts; doch het flcgtfte ftuk van allen, was, dat zij zich met de Staatkunde zogten te bemoeien. Geftadig beraamden en broedden zij zamenzweeringen tegen dc Regeering, en veele menli 4 fcher

De

ENG. NThTZ WEERDE. KS.

Sluiten