Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS, p$

Dc Engelfche Niet ■ Zweer der s begonnen bij dc Regeering in 't oog tc loopen. Met verfoeijing zullen dc toekoomende geflagten leezen het verhaal van de kuiperijen en zamenrottingen, welke, ten tijde der komfte van Koning georgè dën I tot den throon, gemaakt wierden, om van den eenen kant der Regeeringe te dwarsboomen, en van de andere zijde haar te onderfchraagen. Het voornaame grondbeginzel, waar op deeze lieden hunne leere bouwden, was, het erfregt. In hoe verre zij , dus doende , konden geoordeeld worden beftaanbaar te handelen met de waardigheid van redelijke fchepzclen, moeten wij ovcrlaatcn aan het oordeel van eenen iegelijk mensch, die in de Gefchiedenis van Engeland eenigzins bedrceven is.

Is erfüike opvolging een grondbeginze in onze Wet ? Het antwoord is aan dc ontkennende zijde; dit zullen wij bewij zen op gefchiedluindigc gronden.

W il tl am de no r m a n Verwierf dc

Kroon van Engeland door rijksvero-ve^ ring; niet zijn oüdfte Zoon robert maar zijn tweede Zoon rufus, was zijn rijksopvolger ; deeze , zonder kinderer geftorven zijnde, beklom, naa hem, zijl broeder hendrik de 1 den throon terwijl robert, de waarfcbijnlijke erf ■renaam , nog in leeven was ; om zijm 'ifchen op de Kroon wierden hem dc oo cn uitgeftooken; hij ftierf in dc gevan ?nis te Bristol.

■ lis Sxi

De

eng. n iet" zweer pers,

>

t »

Sluiten