Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 5©?

ons niet geheel vreemd voorkoomen: want de Niet- Zweerden waren, in die tijden, het zelfde , hetgeen nu nog de Spot-Patriot ten in Engeland zijn.

Hunne godsdienftige plegtigheden zijn gelijk aan die der vastgeftelde Kerke; het onderfcheid is alleen vaneen ftaatkundigen aart. Ondertusfehen beginnen zij allengskens te verfmeltcn, cn misfehien hebben zij niet boven de twintig Vergaderplaatzen in geheel Engeland. Zij leezen den Kerkelijkcn Dienst; doch in plaats van te bidden voor Koning george , bidden zij voor den Koning, in algemeene bewoordingen, 't Is niet te denken , dat zij het lang zullen kunnen houden ; en dat zij nog zo lang in weezen zijn gebleeven, is een ichand. vlek voor het gezond verftand.

B E-

Ds

ENG. KIETZWKKRDEK.S.

Sluiten