is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 237

vijf roode wonden der Kruiziginge; doch de wonde, welke christus in zijne i zijde ontving, wordt boven alle de andere verhecven. Deeze is „ hunne ge„ liefde wonde, de lieve kleine heilige „ opening, de dierbaare en duizendmaal „ aartige kleine zijde." Zij kusfen deeze wonde; zij kusfen de fpeer, die dezelve gemaakt heeft, en zij zouden wel willen kusfen den Soldaat, wiens hand de fpeer beftuurde: zij danken hem daar voor. Het is deeze opening , in welke de geloovige rust neemt; hier ademt hij, hier fpreekt hij, hier legt hij neder , zomtijds overlang, zomtijds kruislings ; hier is zijn Vaderland, zijn huis , zijn kamer , zijn beddeken,zijn tafeltje; daar eet en drinkt hij, daar woont hij, daar looft en prijst hij het Lammetje.

De Hernhutters onderfcheiden zich door de kenmerkende hoedanigheid der Geestdrijverije, dat zij de Reden, de Redekaveling en de Wijsbegeerte verwerpen. De kinderen Gods worden niet uit boeken onderweezen. De waarheid van den Godsdienst te betoogen en zo klaarblijkelijk te maaken, als dat vier maal vier zestien is, is een nuttelooze en overtollige arbeid. Het Geloof heeft niet de geringfte betooging noodig; het wordt in het hart gewrogt door den Heiligen Geest. Gods Kinderen gelooven , omdat zij vermaak vinden in het gelooven. Dit geloof, ondertusfehen, zonder redekaveling gewrogt.

be>

Dg

-EERB )ER If'.RN'UUT-

rcRs.