is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IER RB DliR HERNHUTTERS.

242 GODSDIENSTIGE

gen , welke wij, om zo veel mogelijk, ergernis te voorkoomen, een weinig zullen verzagten : „ christus wordt, in „ zijn perfoon, niet alleen verloofd, maar „ ook getrouwd aan elk geloovige."

Uit het gezegde vloeien eigenaartig voort twee gevolgen, welke des Graaven opmerking niet ontgaan zijn. Het eene is, dat alwie weet een man te zijn, de waardigheid moet erkennen, die in hem is, en vereeren de keuze , die van zijn perfoon gedaan is. Het andere gevolg is, dat het Huwelijk het dierbaarfte pand is, welk de Heiland aan zijne Kerk vertrouwd heeft; dat wil zeggen, ongetwijfeld, aan het Genootfchap der Hernhutters, en de aangelegenfte verborgenheid, van welke hij hun den fleutel heeft gegeeven. Dit in aanmerking neemende, kan het ons niet vreemd voorkoomen, wanneer zij beweeren, dat zij allen, welke buiten het Genootfchap trouwen , aanmerken als leevende in eenen ftaat van hoererije en overfpel.

De mannelijke fexe beftaat uitgetrouwd de mannen , ongehuwden en weduwenaars. Volgens hun oorfpronklijk ontwerp, moesten allen, die boven de eenentwintig jaaren oud waren, in het huwelijk treeden. Naa deezen ouderdom, zeggen ze, is de ftaat des huwelijks een beestelijke ftaat, een ftaat van dolzinnigheid , in welken een mensch niet weet wat hij doet.

Behalven deeze verdeeling van de mannen,