Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maans hoogte te bepaalen. ' 97

den 2. ten . . £2 u. *o*

Uit Tafel XI evenredig gedeelte van 59' voor a U. . , 5»

Dus gaat de Maan op de bewuste plaats door de Meridiaan ten 2.2 U. 45.

Uurhoek 220. 10': maakt in tyd door TafelIX: voor 220 . x U. aS'

10' . o. 40

dus . 1U. 28'. 40"

Evenreedig gedeelte der vertraging 59'uit Tafel XI voor 1 U. 27' voor 29' . . 1. 11

. 3- 33

(a) Som, of waare Uurhoek . 1 U, 32'. 18" Dus waare Tyd . . 21 U. 12.42"

Of zoo men hier alleen met minuuten te werk gaat, 21 U. 13': en men kan hier geen grooter naauwkeurigheid dan van minuuten verwachten, om dat de doorgang der Maan door den Meridiaan met geen

groo.

CO Men moet dit geval niet verwarren met het geval dat wy p. 83 van de Verhandeling over de Lengte opgelost hebben, daar ook van den Uurhoek der Maan gefproken wordt, en men de vertraging niet gebruikt: de reede is, dat men als dan het verfchil van Zons cn Maans regte opklimmingen , voor een éénig ogenblik berekend , gebruikt, en dus een bepaalden afftand heeft, die van tyd in graden gebragt wordt, op dezelfde wyze als de regte opklimmingen zelve eerst van graden in tydgebragt zyn geweest:dech in dit tegenwoordig geval heeft men een bepaald getal sraden, die de Maan moet doorcopen; en dus moet men op den tyd dien de maan daar toe befteed, «a dus op het geen wy haare vertraaging genoemd hebben, letten.

G

Sluiten